Prägling

Prägling en bra metod när man vill märka läderprodukter.

Prägling görs under värme då en kliché pressars ned i materialet och skapar därmed ett bestående avtryck i lädret. Det blir snyggt och permanent.

Praglingbalte